Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   
   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

Podstawowe informacje o projekcie

Nazwa projektu: „Kulinarne podróże"

Czas trwania projektu: od 01.01.2022 do 31.12.2022

Adresaci: osoby niewidome i słabowidzące oraz osoby z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem, będące czytelnikami cyfrowych książek mówionych.

Celem projektu jest zapewnienie osobom z dysfunkcją wzroku dostępu do literatury kulinarnej, dzięki której będą mogły one poszerzyć lub rozwinąć swoje umiejętności kulinarne w oparciu o przepisy zawarte w tych książkach.

W ramach realizacji niniejszego projektu do rąk czytelników trafi 12 publikacji o tematyce kulinarnej. Zawierają one różnorodne przepisy oraz porady kulinarne.

Projekt jest odpowiedzią na prośby czytelników, którzy zgłaszali zapotrzebowanie na publikacje zawierające przepisy kulinarne.

Postaramy się, by nagrane książki do rąk czytelników trafiły na początku 2023 roku.

Projekt jest realizowany ze środków pochodzących z darowizn oraz wpłat z 1% podatku.

   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca