Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

Informacje ogólne

Nazwa projektu: Warsztaty edukacyjne dla bibliotekarzy pt. Udostępnianie niewidomym czytelnikom cyfrowej książki mówionej”

Czas trwania projektu: od 01.09.2018 do 31.10.2018

Adresaci: Bibliotekarze pracujący z osobami niewidomymi i słabowidzącymi, biblioteki posiadające zbiory cyfrowych książek mówionych

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem zadania jest promocja czytelnictwa osób niewidomych i ułatwienie im dostępu do cyfrowych książek mówionych w bibliotekach publicznych. Cel ten zrealizujemy poprzez zorganizowanie dwóch warsztatów edukacyjnych, łącznie dla 40 przedstawicieli bibliotek publicznych z całej Polski, w których gromadzone są zbiory cyfrowych książek mówionych. Istotą tej kampanii edukacyjnej jest przekazanie bibliotekarzom informacji na temat standardów i możliwości udostępniania niewidomym książek mówionych oraz wiążących się z tym specyficznych aspektów prawnych i technicznych. Ponadto dla maksymalnego ułatwienia dostępności warsztatów, zostaną one zorganizowane w dwóch miejscach w Polsce, a materiały po warsztatowe zostaną także udostępnione wszystkim bibliotekom, z którymi współpracuje Stowarzyszenie. Nabycie przez bibliotekarzy specjalistycznej wiedzy ułatwi im pracę z osobami niewidomymi, a osobom niewidomym ułatwi dostęp do zasobów książkowych gromadzonych w bibliotekach.

W kolejnych artykułach będziemy informować na bieżąco o terminach i miejscach warsztatów. Serdecznie zapraszamy do śledzenia podstron projektu.

   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca