Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   
   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

Podstawowe informacje o projekcie Wypożyczalnia - 2017

Nazwa projektu: "Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących - Edycja 2017"

Czas trwania projektu: od 01.03.2017 do 31.12.2017

Adresaci: Ostatecznymi odbiorcami zadania są niewidomi i słabowidzący czytelnicy z całej Polski, którzy w chwili obecnej nie mają dostępu do cyfrowych książek mówionych z powodu braku środków na zakup odtwarzaczy. Bezpośrednimi adresatami działania są biblioteki publiczne, które mogą otrzymać zestaw 2 urządzeń z serii Czytak - Czytak Plus i Czytak NPN.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Logo MKiDN

W ramach projektu Stowarzyszenie przekaże bibliotekom publicznym 145 zestawów odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej. Zostaną one przekazane bibliotekom na podstawie umowy użyczenia. Użyczenie to jest nieodpłatne, biblioteka nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu udziału w projekcie. Odtwarzacze cyfrowych książek mówionych pozostaną w bibliotekach do 31 grudnia 2019 roku. Po zakończeniu trwania umowy, biblioteka będzie mogła zdecydować, czy przedłużyć ją na kolejne okresy.
Zapraszamy biblioteki publiczne do współpracy i otwarcia się na problemy osób niewidomych. Pomóżmy razem niewidomym Czytelnikom w dostępie do kultury.
Wraz z zestawem 2 odtwarzaczy, Stowarzyszenie może przekazać bibliotekom własne zbiory dotychczas nagranych książek. Mamy dokładnie 1493 cyfrowe książki mówione. Dzięki temu osoby niewidome - czytelnicy zapisani w tych bibliotekach - będą mogli wypożyczyć urządzenie do słuchania książek i korzystać z dóbr kultury.

Wkrótce na naszej stronie pojawi się formularz zgłoszenia do projektu.

   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca